نتایج نظرسنجی

نظر شما درباره این سایت چیست؟
عالی %16 2
خوب %0 0
متوسط %83 10
مجموع نظرات: 12