نتایج نظرسنجی

نظر شما درباره این سایت چیست؟
عالی %10 1
خوب %0 0
متوسط %90 9
مجموع نظرات: 10